int(1)

Novinky

Nová kancelář

1.7.2019

Dne 1.7.2019 jsme pro vás otevřeli novou kancelář
Kotkova 493 v Rakovníku 

I. patro č. dveří 11

Pondělí - Pátek 
10:00-12:00   14:00-16:00

Kde jsmeSlužby pro Vás


- Průběžná kontrola funkčnosti objektu
- Pravidelné roční plánování oprav a údržby
- Zajišťování pravidelných revizí dle příslušných předpisů
- Organizační zajištění výběrových řízení
- Předávání a přebírání jednotlivých prací s jinými   
   dodavateli, vč. vyřízení případných reklamací a kontrola
   plateb
- Zajišťování úklidu společných prostor domu, chodníků a
   přilehlých ploch
- Zajištění kompletního ročního vyúčtování bytů a nebytových
   prostor 
- Předpisy a kontroly záloh na služby
- Vyúčtování záloh na služby
- Zpracování oznámení o výši čerpání z fondu oprav
- Uzavírání smluv o užívání nebytových a bytových prostor v       zastoupení vlastníka (SVJ)
- Vedení kompletního účetnictví v souladu s platnými
   předpisy vč. uzávěrky a zpracování daňového přiznání
- Zajišťujeme drobné zednické, zámečnické, malířské práce      a servis oken a dveří